Teebeutel-Traube

Sinirlari Aşmak
Grenzüberschreitung
Le passage de frontière

27. Mayıs - 14. Haziran 1998

Cengiz Çekil
Nicole Eisenberg
Heinz-Otto Kamphues

Installationen · Yerleştirmeler · Installations

Yerleştirmeler

Sanat, bütün dallarında sınırları aşar. Doğaldır ki, Sanat her zaman sınırları en fazla aşan olmuştur ve Fransız Nicole Eisenberg, Alman Heinz-Otto Kamphues ve Türk Cengiz Çekil İzmir'de İZFAŞ Sanat Galerisindeki Yerleştırmelerını yaratırken bunu yeniden göstermiş olacaktır.

Bu üç sanatçı, birbirlerine karşı açık olmalarıyla ve kendi kültürel kimliklerinin mübadelesi ile bunu vurgulamak istemektedirler. Belki de böylece sosyo-filozofik sınır alanlarına değinilmiş ve aşılmiş olacaktır. Coşkulandırma ve kabullenmeme arasındaki bir merak alanında, gerçeğin belli bir kısmını incelemeyi ve yeni ilişkiler kurmayı görev olarak kabul edebilirler. Bu üç sanatçının herbirinin kendi sanatsal yöntemlerinde uzmanlaşmış olması doğaldır. Onların Yerleştırmelerı kendi sanatsal üretimleri seviyesinde olmaktadır kuşkusuz.

Serginin hazırlanmasiı ve düzenlenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir Franzız Kültür Merkezi ve İzmir Alman Kültür Merkezi ile ortaklaşa yapılmıştır. İZFAŞ Sanat Galerisini hizmete sunduğundan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne şükranlarımızı sunarız.

[ Dr. Gundolf Schütze, İzmir Alman Kültür Merkezi Müdürü ]

Diese Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Izmir, dem Französischen Kulturzentrum Izmir, Dokuz-Eylül-Universität (Universität des 9. September) und der IZFAS-Galerie veranstaltet.
» Version auf Deutsch

Cette exposition à eté organisée en colaboration entre les Centres Culturels Allemand et Français, L'Université du Neuf Septembre d'Izmir et la Galerie IZFAS
» Version en français


Seiteninfo
www.nicole-eisenberg.de/sinirlari-asmak.tr 2010-08-01 ··· ES · FR · DE ··· XHTML · CSS ···  ¡